Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere ilimizi tercih eden toplam 4 adet (4/B) Sözleşmeli  Büro Personeli 
Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait günlü katılım listeleri ektedir. 
 
 
  
 
   2018 YILI 4/B SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVINA ÖN LİSANS DÜZEYİNDE KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARA AİT GÜNLÜ KATILIM LİSTELERİ
 
 
UYARI:
 
Adayların Günlü Katılım Listelerinde açık adresleri belirtilen sınava girecekleri Bölgesel Sınav Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde yine Günlü Katılım Listelerinde belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak olup, hak talebinde de bulunamayacaklardır.